Conferències, Principal

Xerrada a CTecno

Dijous, 4 Març 2010

El passat dimarts vaig tenir la oportunitat de fer una xerrada a l’acte de presentació del Baròmetre sobre el Sector Tecnològic a Catalunya 2010.

La Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya, creada l’any 2008 per diverses institucions de la societat civil catalana té com a missió el foment del creixement de l’activitat econòmica al voltant de la tecnologia, l’increment del coneixement sobre la tecnologia i les seves potencialitats per part de les empreses, institucions i la ciutadania del nostre país, i el posicionament institucional del món tecnològic català, tant al nostre país com a escala internacional.

Un dels instruments que la Fundació CTecno utilitza per assolir la seva missió és la realització, presentació i difusió del Baròmetre sobre el sector tecnològic a Catalunya 2010. Es tracta d’una anàlisi de les necessitats i dels principals reptes del sector tecnològic de Catalunya des de la perspectiva dels líders d’opinió.

Podeu accedir al Baròmetre aquí.

Les principals conclusions de la meva intervenció, basades en les diferents àrees analitzades al Baròmetre, varen ser les següents:

RRHH:

  – Les persones no són recursos! Comencem a parlar de Factor Humà!

  – Els CEO hem de ser els primers a fomentar la cultura innovadora a les empreses.

  – La curiositat, la observació i la imaginació són claus per la innovació.

R+D+i:

-  La relació entre Universitat i Empresa és com Starwars, dues forces oposades on una és "el lado oscuro"

-  Els centres de recerca són una font d’oportunitat, on persones intel.ligents fan grans descobriments que han de posar-se al mercat.

Legal i polític:

-  Necessitem un marc que fomenti fiscal i burocràticament la creació de noves empreses i polítics que visquin el món real.

Comercial i Mk:

-  Els productes innovadors han de ser globals desde el naixement.

-  El repte a l’innovació no és la creació del producte, sinó portar-ho al mercat.

Financer:

Claus pel finançament:

  – Equip que tingui experiència en un àmbit similar.

  – Producte "aspirina" que es diferencii per l’innovació.

  – Haver demostrat una ruta al mercat.

  – Els diners són per?creixement de vendes?i retorn per inversor.

Sector Tecnològic:

El nostre és un bon sector, emergent, on és fàcil ser global i innovar, perquè tot està per fer. Estem en un dels millors llocs del món i grans oportunitats a l’ecommerce, 2.0 …

Finalment, i com a conclusió val a dir que per molts indicadors, filosofies, dades, etc.. que tinguem, allò que realment importa és l’actitud emprenedora innovadora que les fa possibles.

 

Escribe un comentario